Etkinlikler
“Geçmişten Günümüze Türkistan: Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu” Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi,
Marmara ve Hitit Üniversitelerinin işbirliği ile 11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında Türkistan’da gerçekleştirilecektir. 
 
 
Detaylar: http://ggt.ayu.edu.kz/