Prof. Dr. Yusuf Tekin

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Erzurum'un Tortum ilçesinde 1970'te doğan Tekin, ilk ve orta öğrenimini Rize'de tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü 1994'te bitiren Tekin, mesleki kariyerine aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak başladı.

Siyaset ve sosyal bilimler alanında 1997'de yüksek lisans ve 2002'de doktorasını tamamlayan Tekin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'ne öğretim üyesi olarak atandı. Söz konusu fakültede 2007'ye kadar yardımcı doçent olarak görev yapan Tekin, aynı yıl doçent oldu. 2011 yılına kadar değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu süre içinde bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı, dekan vekilliği, üniversite senato üyeliği, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atanan Tekin, bu görevinde de üniversitelerle üniversite gençliği ve gençliğin sorunları konularında ortak projeler yürüttü. 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine başladı. Müsteşarlığı süresinde de YÖK ve üniversiteler ile koordineli biçimde eğitim politikalarının oluşturulması konusunda çalışmalar yürüttü. Prof. Dr. Yusuf Tekin, 15 Eylül 2018 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Prof. Dr. Yusuf Tekin, üniversitelerde ve sivil toplum kuruluşlarında 19. Yüzyıl Osmanlı modernleşmesi, Türk siyasal hayatı, Türk demokrasi tarihi, seçim sistemleri, anayasalar, insan hakları alanlarında dersler ve konferanslar verdi. Tekin'in bu konularda yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor. Akademik hayatı boyunca çalıştığı üniversitelerde gençliğin sorunları ve gençlik politikaları üzerine seminerler veren Tekin, danışmanlıklar yaptı ve akademik projeler yürüttü, çok sayıda sivil toplum örgütü bünyesinde bu tür çalışmalara katıldı.

Tekin, aynı zamanda Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mütevelli heyet başkanlığı görevini de yürütüyor.

Evli ve üç çocuk babası Tekin, iyi derecede İngilizce biliyor.