Duyurular

 

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLDE YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Değerli Öğrencilerimiz,

Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları geçerek üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazandınız. Gazi Üniversitesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin kısmen ya da tamamen İngilizce eğitim yapan lisans programlarına ilk kez kaydını yaptırmış ve/veya bir önceki akademik dönemde başarısız olmuş bütün öğrencilerin mevzuat gereği yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve yürütülen Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavına girmesi gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlarlar. Sınava katılmayanlar ile katıldığı halde başarılı olamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri zorunludur.

1. Tüm öğrencilerimizin sınav yerleri http://ydyo.gazi.edu.tr  adresinden duyurulacaktır. Duyuruların dikkatle takip edilmesi rica olunur.

2. Hazırlık programına devam edecek tüm öğrencilerimiz için 19-20-21 Eylül 2018 tarihlerinde bir oryantasyon programı düzenlenecektir. Hazırlık programının detaylarına ilişkin bilgilerin (eğitim-öğretim programı, sınav sistemi, devamsızlık durumu, sınıf dışı etkinlikler vs.) verileceği bu programa tüm öğrencilerimizin katılımı zorunludur. Programla ilgili ayrıntılar http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

3. Hazırlık sınıfına devam edecek olan tüm öğrencilerimizin 20-21 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seviye Tespit Sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınav sonucuna göre seviyelerine uygun sınıflara yerleştirileceklerdir.

 

A. Genel Hazırlık (Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi) (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla ilgili bilgiler:

1. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama 17 Eylül 2018 saat 10.00’da başlayacaktır. Birinci aşamayı geçen öğrenciler için ikinci aşama 19 Eylül 2018 saat 10.00’da başlayacaktır.

2. Birinci aşama Reading (Okuma) ve Use of Language (Dil Kullanımı) bölümlerinden oluşmaktadır. Birinci aşamadan 59,5 ve üstü puan alan öğrenciler sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanacaklardır.

3. Sınavın ikinci aşaması Listening (Dinleme) ve Writing (Yazma) bölümlerinden oluşmaktadır. Bu aşama için geçer not 59,5 ve üstüdür.

4. Sınavın birinci aşamasında tüm öğrenciler sınava kendi fakültelerinde adlarının yazılı olduğu sınıfta gireceklerdir. İkinci aşamaya girecek öğrencilerin sınavı Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleşecektir. (İkinci aşama sınavının yapılacağı sınıflarla ilgili bilgiye http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)

5. Sınava gelirken, yanınızda fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vs.) , öğrenci kimliği veya kayıt sırasında aldığınız öğrenci belgesinin olması gerekmektedir.

6. Yurt içinde veya dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesi ve/veya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans düzeyinde eğitim veren birimlerine yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekir.

7. Yeterlik sınavında birinci aşamayı atlayıp ikinci aşamada da en az 59,5 puan alan öğrenciler başarılı sayılıp hazırlık programından muaf olarak kendi bölümlerinde eğitime başlayacaklardır.

8. Bu sınavdan başarılı olamayarak hazırlık okuyacak olan öğrencilerimiz, 20 – 21 Eylül 2018 tarihlerinde Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Öğrencilerimiz bu sınavın sonucuna göre yabancı dil seviyelerine uygun sınıflara yerleştirileceklerdir. Bu bakımdan yabancı dil seviyeniz ne olursa olsun Seviye Tespit Sınavına girmeniz eğitimizin amacına ulaşması için önemli bir gerekliliktir.

9. Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli ulusal ve uluslararası sınav ve istenen puanlara web sitemizden (http://ydyo.gazi.edu.tr/posts/view/title/egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-106463?siteUri=ydyo) ulaşabilirsiniz.

10. Genel Hazırlık Yabancı Dilde Yeterlilik Sınavının birinci ve ikinci aşamalarının bölümleri aşağıda gösterilmiştir:

                                                                      

Birinci Aşama        

İkinci Aşama

Okuma Bölümü

Dinleme Bölümü

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan çeşitli paragraflar

Çeşitli dinleme parçalarında duyduğunu anlamaya yönelik sorular                                    

Dil Kullanımı

Yazma Bölümü

Kelime bilgisi

Verilen ifadeyi farklı yapıları kullanarak benzer biçimde ifade etme

Karşılıklı konuşma tamamlama

Verilen ölçütlere uygun kısa paragraf yazma         

Cümle tamamlama                               

 

                                                                                                                                                     

 

B. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla ilgili bilgiler:

1. İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinin öğrencileri diğer öğrencilerin girdiği muafiyet sınavlarından farklı bir muafiyet sınavına gireceklerdir.

2. Bu bölümlerin öğrencilerine uygulanan yeterlik sınavı iki basamaklıdır. Sınavın iki basamağı ile ilgili tüm bilgiler ve sonuçlar http://ydyo.gazi.edu.tr  adresinden duyurulacaktır.

3. Sınavın 1. basamağı 17 Eylül 2018 tarihinde, saat 10:00’da Gölbaşı Kampüsünde yapılacaktır.

4. İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Yabancı Dilde Yeterlilik Sınavının 1. basamağı aşağıdaki bölümleri içermektedir:

  • Dinleme soruları
  • Paragraf tamamlama
  • Parçada numaralanmış yerleri doldurma (cloze test)
  • Anlamca en yakın cümleyi bulma
  • Cümle tamamlama
  • Paragraf soruları

5. Bu sınavdan 59,5 ve daha yüksek puan alan öğrenciler ikinci basamak sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

6. Yeterlik sınavının ikinci basamağı 19 Eylül 2018 günü, Gölbaşı Kampüsünde yapılacaktır ve bu sınavda Konuşma ve Yazma bölümleri olacaktır. İkinci basamaktan da 59,5 ve daha yüksek not alan öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere devam etme hakkı kazanacaktır. 59,5 dan daha düşük alan öğrenciler ise hazırlık eğitimine devam edeceklerdir.

7. Yabancı Dil Hazırlık programından muaf olabilmek için sınavın her iki basamağından da başarılı olmak zorunludur. Birinci aşamada veya ikinci aşamada başarılı olamayan öğrenciler bir yıllık İngilizce Hazırlık eğitimine devam ederler.